Wij proberen dit werk zoveel mogelijk met gesloten beurs uit te voeren.
Echter, er zijn toch altijd kosten aan verbonden. De kosten van de website, van etiketjes, reiskosten voor het vervoer van de quiltjes, tussenvulling, etc.

 

Bent u gegrepen door dit mooie project en wilt u ons financieel ondersteunen?

U kunt uw bijdrage storten op

 

bankrekening NL87 INGB 0002 7784 74

t.n.v. C. Bos en E.W. Bos-Varkevisser, Enschede

o.v.v. Little quilts of love.

 

Hartelijk dank voor uw steun!

Ontwerp en uitvoering: ©2010 liesbos-webdesign